Kategorie
Vysoušení plochých střech

Vysoušení ploché střechy Praha 4

IMG_1331 vysoušení střešního pláště s položeným kačírkem1

Jednalo se o vysoušení střešního pláště v několika výškových úrovních, kde došlo v průběhu stavby k zatečení a zabudování vlhkosti, která by bez vysušení působila v budoucnu značné obtíže. V součinnosti s generálním dodavatel stavby bylo zajištěna dodávka kompletního vysušení všech zateklých střešních plášťů s následnou opravou.

V průběhu vysoušení a po jeho ukončení jsou pravidelně prováděna odporová a hygrometrická měření vlhkosti, která slouží k zaznamenání průběhu vysoušení.

Více  informaci k měření vlhkosti plochých střech s tepelnou izolací a měření jejich funkčnosti nás kontaktujte přes formulář.

Kategorie
Vysoušení plochých střech

Vysoušení střešního pláště

Jedná se o novostavbu bytového domu, kde došlo v průběhu stavby vlivem „napnutých“termínů k zatečení do souvrství střešního pláště a následným průsakům do prostor stavby přes kotevní šrouby.

Investor si vyžádal odstranění nahromaděné vlhkosti, načež prováděcí stavební firma nás oslovila o stanovení řešení vzniklého problému. Na základě poptávky byl v první řadě proveden průzkum stavu zmíněného střešního pláště s provedením kontrolních měření pro stanovení rozsahu a stupně zatečení.

Pro vysušení byla zvolena technologie cirkulačních tlakových boxů VE 4, které umožňují kompletní s minimálním zásahem do střešní konstrukce. střešní průchodka, sušící otvorCelé vysoušení je realizováno přes vytvořené sušící otvory, které jsou izolovány systémovými průchodkami a které jsou po skončení vysoušení velmi snadno zapravitelné.

V případě Vašeho dotazu k této problematice, využijte formulář níže a náš pracovník s Vámi Váš problém individuálně projedná.

Kategorie
Vysoušení plochých střech

Vysoušení teras po zatečení vody

Již není třeba po zatečení vody do skladby terasy její kompletní vybourávání a kompletně nová pokládka izolací.

Tuto zabudovanou vlhkost, která může způsobovat velké komplikace jak v prostorách pod terasou, tak i v samé konstrukci terasy – vzdouvání a nakonec i trhliny na vnější izolaci, lze odstranit instalací technologie cirkulačních vysoušečů.

Po několika dnech vysoušení je možné uzavření a přeizolování vysoušecích otvorů bez obav o budoucí funkčnost a trvanlivost vysoušené terasy a pouze si vychutnávat luxusu, který Vám Vaše terasa nabízí.

Terasa

Kategorie
Vysoušení plochých střech

Vysoušení střešního pláště po zatečení vody

Pro vysušení zateklých střešních plášťů, teras, atd. stačí vytvoření několika izolovaných otvorů do zatečené konstrukce , kterými je odsáta stojatá voda a následně vysušena zbývající vlhkost technologií cirkulačních vysoušečů. Takto vytvořené otvory složí i pro následnou diagnostiku, včetně kontrolních měření vlhkosti. Po ukončení vysoušení stačí otvory uzavřít a přeizolovat.

Vysoušení střech